CENÍK PLATNÝ OD 1.1.2018

Dospělý

Student

1 lekce JÓGY

 

 

10 vstupů/ 4měsíce*

15 vstupů/ 5 měsíců**

Veronika Němcová

130 Kč

 

 

1100 Kč

1 600 Kč

110Kč (1100kč permanentka 10+1zdarma)

110 Kč

 

 

950Kč

1 400 Kč

90Kč

INDIVIDUÁLNÍ JÓGOVÁ LEKCE

1 osoba / 60 min

2 Osoby / 60 min

500 Kč

700 Kč

 

FYZIOTERAPIE, FYZIOMASÁŽ

Dospělý

děti do 15 let

1 terapie (60min)

 

Vstupní vyšetření, jednorázová terapie či konzultace: 700Kč

Balíček 3 terapií (zahrnuje i vstupní vyšetření)- 1600Kč

Balíček 5 terapií (zahrnuje i vstupní vyšetření) -2500Kč

400 Kč

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

50 minut

500 Kč

* Permanentská platí 4 měsíce od data první návštěvy

** Permanentka platí 5 mesíců od data první návštěvy

 

Storno podmínky pronájmu prostor pro workshopy a jiné akce:

Rezervace prostor je možná po uhrazení 50% z celkové částky za nájem prostor. Pokud dojde ke zrušení objednávky k pronájmu prostor do 30 dnů (včetně) před datem akce činí stornovací poplatek 10% z celkové ceny pronájmu.

Dojde-li ke zrušení objednávky k pronájmu prostor od 29 do 15 dnů (včetně) před datem akce, činí stornovací poplatek 50% z celkové ceny pronájmu.

Dojde-li ke zrušení objednávky k pronájmu prostor v době od 14 do dne konání akce, činí stornovací poplatek 100% z celkové ceny pronájmu.

 

PRONÁJEM CVIČEBNÍHO SÁLU

1 HODINA

Celý den

celý víkend (So+Ne)

300 Kč

1 600 Kč

2 900 Kč

YoFyz centrum funguje formou pronájmu prostor jednotlivým lektorům. Proto může mít
každá lektorka jiné ceny za lekci (pokud není uvedeno jinak, platí níže uvedené ceny).

Zakoupené permanentky platí jen na lekce lektorky, u které jste permanentku zaplatili!

1 lekce

 

10 vstupů *

15 vstupů **

jógový kurz

1 terapie (60min)

6 terapií (5+1 zdarma)

10 terapií (8+2 zdarma)

15 terapií  ****