Jiří Nývlt

Lektor klasické védské jógy

Terapeutický program STIMULAČNÍ HARMONIZACE® s využitím aplikovaných technik a přístupů klasické jógy a východní filozofie zaměřený kromě jiných i na osoby s mentálním a kombinovaným postižením

S jógou jsem se seznámil v roce 1984 a praxe mne naučila následující:

„Je opravdu dobré vědět, než být neznalý. Ovšem lepší je zažít, než pouze vědět. Ještě lepší je ale žít, než občas zažít. Podstatou nás samých je však harmonicky splynout a v tomto splynutí setrvat.“ To je cesta jógy.

Je to cesta od disharmonie k harmonii v každé formě a ve všech ohledech. Je to pochopení přítomnosti harmonického řádu všeho co je, je to obnovení schopnosti vnímání vnímání přesahující hranice smyslového vnímání, je to využití neomezeného potenciálu, jež máme každý z nás k dispozici s využitím synergie závislého vznikání, je to cesta transformace naší mysli, je to cesta „povznesení a zpřítomnění“ našeho vědomí. A prakticky je to prvořadě práce s myslí formou nepřeberného množství mentálních technik a přístupů při zásadní změně perspektivy vnímání „vně i uvnitř“, k získání nezastupitelné osobní zkušenosti s projevy základních principů ve všech formách projevu vědomí. Védy hovoří o tom, že je pouze vědomé (harmonické, přítomné) nebo nevědomé (neharmonické, nepřítomné). Od toho se odvíjí celá moudrost védských principů, celá praxe jógy. Jak jednoduché a přitom dokonalé!

Můžeme vše. Jsme k tomu předurčeni a máme k tomu všechny potřebné neomezené schopnosti a předpoklady. Právě dnes, tady a teď. A tyto schopnosti (mnohdy vnímané jako takřka nemožné či nadpřirozené) nejsou výsadou jen „vyvolených“. Za předpokladu, že přítomnost svého neomezeného potenciálu sami připustíme a budeme-li ho chtít také využít, což kromě jiného obnáší změnu návyků, zvyklostí, zaběhnutých stereotypů, posuzování a očekávání, obrácení se „dovnitř“ atd atd. My všichni jsme vyvolení. Proč bychom jinak byli?! Samá naše existence je aktem „vyvolení“.

Výuka klasické védské jógy spočívá ve sdílení osobních zkušeností a v inspiraci pochopit a naplnit vlastní aspiraci. Přeji vše dobré.

SUBHAM ASTU SARVADŽAGATAM.

YoFyz © 2016-2018

webdesign a grafika: Marie-Christine Simek

simkova.mary@seznam.cz