Jitla Žižlavská

Instruktorka wellness jógy

Od dětství jsem byla zvídavý a renesanční člověk, ráda jsem rozšiřovala obzory svého poznání. Bylo tudíž jasné, že dříve či později potkám i jógu. Nebyla to ale hned láska na první pohled, nejdříve šlo jen o takovou letmou známost v podobě cvičení, které mi mělo pomoci dostat se fyzicky do formy...

Instruktorka jógy

Lekce: Welness jóga

Nezafungoval u mě ale ten častý model, že k pravé podstatě jógy se dostanete přes prvotní fázi cvičení. Já k ní opravdově našla vztah až později a přesně z opačného směru - motivována zájmem o osobní rozvoj.

Mé cestě k józe, díky níž jsem pochopila, že jóga je vlastně mojí životní cestou, výrazně pomohlo to, že mi trochu odrostly děti a uvolnily mi energetickou i časovou kapacitu, kterou si jóga oprávněně zaslouží. Postupně, pomalu a nenápadně se pak stala mým hodnotovým systémem, životním stylem a životní filozofií.

Při hlubším studiu jógy mi vše zapadlo, když jsem se dozvěděla, že v indickém prostředí je výraz jóga v širším slova smyslu často používán pro jakoukoliv snahu vedoucí k nějakému cíli za účelem seberozvoje, sebepoznání, sebeovládání atd., tedy k osvojení určitých schopností, znalostí nebo stavu. Jóga je tedy vlastně synonymem pro osobní rozvoj, k němuž jsem dlouhodobě inklinovala, a v užším pojetí je i klíčovým nástrojem k jeho dosažení.

Po nějakém čase jsem zjistila, že praktikování jógy v životě mě velmi naplňuje, ale trochu mi chybí pocit to vše sdílet, inspirovat také ostatní a předávat jógové poznání dál. V tom jistě sehrála roli i moje profesní deformace z oblasti personálního managementu a vzdělávání lidí. To byl důvod, proč jsem se rozhodla stát certifikovanou lektorkou a v této oblasti se realizovat. Nezapomenutelným životním momentem pro mě bylo úspěšné složení zkoušek u Evy Blahošové v Brně.

Vzhledem k mé renesanční podstatě existuje více oblastí mého zájmu, které mě fascinují a jsou pevnou součástí mého života – kromě jógy je to i vytrvalostní běhání, arteterapie, neurověda resp. studium fungování lidského mozku a mysli, psychosomatika, aromaterapie, fytoterapie a další úžasné poznatkové systémy.  Snažím se vše, co jsem si v průběhu života osvojila a co se mi osvědčilo, smysluplně integrovat do mé jógové praxe a naopak. Tato komplexnost a synergie mě opravdu baví a naplňuje.

V mých lekcích mi jde o prožitkový charakter, tvořím je s kreativitou sobě vlastní, záměr pro cvičení podtrhuji vhodnými tématy a naladěním příslušné atmosféry… Snažím se předávat lidem umění lehkosti bytí a schopnosti žít šťastně v přítomném okamžiku…

LEKCE:

Večerní wellness jóga | čtvrtek 18.15 – 19.15 hod.

O stylu lekcí >

KONTAKT NA LEKTORKU:

Tel.: 604 91 44 92

e-mail: jitka.zizlavska@centrum.cz

 

YoFyz © 2016-2019

webdesign a grafika: Maia Design