Cyklus skupinových terapií STIMULAČNÍ HARMONIZACE®

2.600,-Kč / seminář

OBSAH semináře

Program STIMULAČNÍ HARMONIZACE® má integrativní a holistický charakter, jež vychází především ze zkušeností empirického poznání nejobecnějších účinků stimulace harmonizačního procesu především naší mysli, ovlivňující nejen funkce mozku, tvorbu a charakter neuronové sítě, ale i tělesné reakce, fyziologické reakce, psychické reakce atd. Základní principy a techniky zde využívané vychází z přístupů používaných lidstvem po mnoho tisíciletí. Jsou to techniky zaměřené především na nejjemnější úrovně těla a mysli, aby se tyto oblasti pozvolna otevřely našemu vědomí.  Tento přístup „jemnosti“ je mimořádně účinný, zaručený, neinvazivní a především (a to zvláště) přirozený. Respektuje onu všeobecně přítomnou přirozenost a řád harmonického uspořádání všeho co je. Všechny v programu stimulací vyvolané změny vychází primárně z jemnohmotné úrovně, která pak následně ovlivňuje úroveň mysli a těla, a právě na tuto úroveň je program cílen, na naše vnímání, pocity, vjemy. Je to cesta aktivního přístupu klienta a harmonické přirozenosti probíhajících procesů, cesta zásadních a přesto nenásilných změn.

Více než 5-tiletá praxe potvrzuje, že program působí příznivě v případech nervových onemocnění (včetně mentálních postižení, roztroušené sklerózy, epilepsie, spastických stavů, celkového napětí, neurosvalových potíží apod.), nemocí pohybového ústrojí (např. různých tělesných postižení po úrazech, skolióza a kyfóza, omezená pohyblivost kloubů apod.), respiračních onemocnění včetně nedostatečné ventilace plic a špatných dechových návyků způsobujících mnohé další sekundární disharmonie (držení těla, koordinace, oslabení funkce srdce, metabolismus, acidobazická rovnováha apod.), v mnohých případech psychických onemocnění či poruch, ale i v případech osob s mentálním či kombinovaným postižením, či osob procházejících těžkými životními obdobími apod. Ve všech uvedených případech však program STIMULAČNÍ HARMONIZACE® vstupuje do procesu uzdravování jako podpůrný a šetrný stimulační prostředek. V žádném případě nenahrazuje standartní lékařskou či rehabilitační péči!

 

LEKTOR: Jiří Nývlt

KAPACITA SEMINÁŘE: 10 osob (maximálně 12 osob)

CENA: 2.600Kč/seminář

Potřeby a pomůcky: podložku na cvičení, deku nebo velký ručník, teplé ponožky, jinak pohodlné volné vrstvené oblečení na cvičení

 

REZERVACE A INFO: info@yofyz.cz

 

Jiří Nývlt

Každý čtvrtek 21.9 – 14.12.2017

09:00 – 10:00 a 10:00 – 11:00 hod

 

< zpět na všechny akce