JÓGA- POZNEJ SVÉ TĚLO I MYSL

Lektorka: ANDREA KEZNIKLOVÁ

Lekce je založena na tzv. vinyása józe a její propojení s psychosomatikou a je zaměřena pro začátečníky a mírně pokročilé. 

Vinjása jóga je styl jógy zaměřený na plynulé pohyby synchronizované s dýcháním. V mé podání je obohacena o prvky psychosomatiky, které se zaměřují na tělesné cvičení i psychické a emoční složky člověka. Soustředíme se na specifické části těla, které chceme posílit, uvolnit nebo vnímat. Tímto přístupem dosáhneme hlubšího propojení těla a mysli. Důležitou součástí je také nastavení mysli, které ovlivňuje náš život a postoj. Vinjása jóga je nástrojem pro udržení tělesného a duševního zdraví, zlepšení kvality života a dosažení sebepoznání a sebeúcty.

Můj zájem o psychosomatiku mi umožňuje propojovat cvičení a pohyb těla s prací na nastavení mysli. Toto dostává formu pomocí afirmací nebo lehkých výkladů o tom, jak se naše myšlenky projevují na našem těle. Jinak řečeno, naše tělo opravdu reflektuje to, co nám naše mysl říká.