Restorativní jóga

Lektorka: Jana Ipfling

jipfling@gmx.de

774 664 949

"Pomaleji dále dojdeš" může sloužit jako heslo této lekce.

Restorativní jóga pro fyzické, mentální a emoční uvolnění, anebo také účinná pomoc při rekonvalescenci.

Tento typ jógy umí aktivovat parasympatický nervový systém, který neovládáme vlastní vůlí a který udržuje automatické funkce orgánů či cév a ovlivňuje dýchací proces.

Zpomalte...

Střídá se postupně několik pozic, prováděných v pomalejší formě, s podporou pomůcek, aby se mysl i tělo cítilo pohodlně a my dosáhli prospěšného účinku obnovení, ozdravení, či znovu nastolení rovnováhy. Každé cvičení je doprovázeno krátkou meditací.

Pravidelná praxe restorativní jógy posílí naše tělo, stáváme se odolnější vůči nemocem spojeným se stresem a pomáhá nám naučit se hluboce a plně se uvolnit.