Michelle Holt

Lektorka jógy

Jmenuji se Michelle, zkráceně Míša, někteří jogoví kolegové mi říkají Amala a moje děti Mami.
Pocházím z Olomouce, kde jsem studovala ekologii na UP a potom odjela do zahraničí, kde jsem cestovala, žila přítomnost, učila angličtinu a cvičila jógu. Kromě jazyků tedy teď nově učím jógu a pravidelně pracuji s energií Reiki, kterou používám pro léčení mých dětí, sebe i druhých. 

Jógu cvičím pravidelně již 20 let od doby, kdy mi byla zjištěna dvojnásobná skolióza, která má krásný tvar písmena S. Doktoři mi tenkrát předepisovali nudné a neefektivní cviky a hrozili, že nebudu moct mít děti. Zvolila jsem tedy jiné řešení. Jóga se díky mé 'vadě' stala každodenní součástí mého života. Ať jsem byla kdekoli, vždy jsem si na ni našla čas a místo. Bez ní se necítím uvolněná a vyrovnaná. Je to proto, že skolióza, pokud s ní člověk nic nedělá, způsobuje poněkud nepříjemné pocity a bolesti. Stejně jako nemoc, i skolióza je cesta. Já díky cvičení jógy bolesti nezažívám a pokud mne někde něco bolí, jóga mi vždy pomůže bolest efektivně odstranit. Není to totiž o ničem jiném než o protahování a posilování, nacítění se na vlastní tělo a pochopení, co v daný okamžik potřebuje a na jakém místě. 

Můj kurz přináší seznámení se s klasickou hathajógou, takovou, jakou jsem se ji učila od našeho učitele Kabira - tedy zahrnující úvodní zklidnění a naladění se, zpěv manter, dechové cvičení nebo meditaci, protažení a posílení, praxi ásan a závěrečnou relaxaci.  
Pomocí jógy se naučíme, jak odstraňovat stres a napětí, zklidnit mysl a načerpat novou energii. Napojíme se na naše tělo a začneme ho pomalu probouzet do nového pohybu a způsobu žití, který jóga přináší.  

Těším se na vás! 

My name is Michelle, shortly Misha (Míša). Among my yoga colleagues I'm known as Amala and my children call me Mummy.
I come from Olomouc, where I studied Ecology at Palacký University and after that I left and lived abroad for many years. I was travelling, living the moment, teaching English, doing yoga and looking for myself.

Apart from yoga I also teach languages and practice Reiki, which I use for healing my children, others and myself.

I've been doing yoga for about 20 years since I was first diagnosed with a combined scoliosis, that has a lovely shape of letter S. Back then the doctors prescribed me very boring exercises and warned me I might not be able to have children. So I chose a different solution.

Thanks to scoliosis, yoga became a part of my daily life. Wherever I was, I would always find a place and time to practice yoga. I don't feel relaxed and balanced without it. Why? Because if one doesn't do anything with their scoliosis, they experience an unpleasant pain and discomfort, both physically and mentally. So just like it is with an illness, scoliosis is also a path. With yoga I don't experience any pain or discomfort, and if I feel any tension or pain, yoga always helps me to effectively remove it. It's all about stretching and strengthening, tuning into my body and understanding what it needs at the moment. 

My course brings you an introduction to classical Hathayoga, how I've learnt it from our teacher Kabir  - it includes an initial grounding and calming, tuning into our body, chanting mantras or meditation, pranayama (breathing techniques), stretching and strengthening, asanas and final relaxation.

Through yoga we will learn how to remove stress and tension, quiet our mind and create new energy in our body. We will connect with our body and awaken a new way of moving and living, which yoga brings to us. 

I'm looking forward to meeting you all!

Vzdělání

Univerzita Palackého - PřF / Ekologie
MŠMT Akreditovaný kurz - učitel jógy (Kabir yoga)

Další certifikace: Reiki I., II. a III. 

Kontakt

Michelle Holt
lektorka jógy
kontakt: 
tel.: +420 776 897 694 , mail: michalka.smith@gmail.com